I dagarna släppte PTK sin rapport ”Deltid och framtid – Beslutet att jobba deltid och hur det påverkar pensionen”. Enligt den så påverkas deltidsarbete relativt lite på pensionen, vilket säger emot vad många påstår. De djupdyker i ämnet och ser om deltidsarbetet är en fälla eller inte. Kanske det inte är den kvinnofälla alla pratar om?

Personligen tycker jag att rapporten är välskriven och den presenterar vilka som jobbar deltid, när och varför innan den går in p hur det egentligen påverkar pensionen. Anna Allerstrand (pensionsspecialist på PTK) skriver en summerande inledning och även lämnar flera intressanta kommentarer i rapporten där hon pekar på flera intressanta strukturella problem våra samhälle har.

I stället för att utgå från att alla ska arbeta heltid hela livet vill vi lyfta fram de ekonomiska och sociala fördelarna med att dela mer lika på deltidsarbetet. Genom att män går ner i arbetstid när familjesitua- tionen kräver det skapas mer jämställdhet både i familjen och arbetslivet.”  Anna Allerstrand, inledningen till rapporten

Rapporten tar en intressant ingång, då den tittar på flera strukturella effekter som påverkar kvinnors pension, längre ingångslön, ”straff” för frånvaro från arbetsmarknaden, osv. Det är lätt att stirra sig blind på att 5 års deltidsarbete vid åldern 30-34 ger bara 2% lägre pension än någon som jobbar heltid hela livet. Det rapporten tydligt visar är hur kvinnors pension påverkas i jämförelse till mäns om de får lägre ingångslön och även straffas för att de har varit frånvarande. Då kan kvinnan tapp 11% av sin lön. Det är inget att nysa åt.

Enligt PTK:s beräkningar påverkas pensionen mer av strukturell diskriminering än av själva deltidsarbetet. En stor majoritet av de som jobbar deltid är kvinnor, och de drabbas ofta av könsdiskriminering i form av lägre ingångslöner. Dessutom förekommer det att arbetsgivare diskriminerar den som arbetar deltid genom en sämre löneutveckling. Båda dessa former av diskriminering är förbjudna i lag. (http://www.ptk.se/nyheter/rapport-om-deltidsarbete/)

Jag kan varmt rekommendera er att läsa rapporten! Den ger god insyn till läget och är ett bra underlag vid diskussioner med sin partner.

Kategorier: PensionUtbildning

0 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *